تبلیغات
ایل من بختیاری - مروری بر شعر لری بختیاری از زندیه تا شاعران جوان امروز
 
ایل من بختیاری
https://telegram.me/bimeh_passargad
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمد نوری
نویسندگان
لهراسب قلی پور لوایی. سردبیر هفته نامه زاگرس ایران - می گویند زبان آیینه ی فرهنگ یک قوم است و مایه ی ارجمندی و یکی از عوامل نیرومندی ملیت. برخی، سرزندگی هرقوم را به گونه ی معناداری وابسته به زبان دانسته اند.

و نیز گفته اند هر قومی که فرهنگی شایسته اعتنا و توجه نداشته باشد باقی نمی ماند، هرچند مردم آن در قید حیات باشند. شاید درك درون فهم چنین واقعیتی، رویكرد امروزین سخنواران لر بختیاری را به مقوله ی زبان مادری پررنگ كرده باشد.

هرچه هست رویداد بایسته و فرخنده ای است كه ذوق پاك باختگان فرهنگ بختیاری را به گلگشت در تاریخچه ی خوشخوان شعر آن، به عنوان شاخه ای تناور از این فرهنگ پربار، فرا می خواند

شعر بختیاری، پیشینه ای به بلندای تمدن ایلام وپارس دارد، درسطح زبان قومی ، ریشه اش به تمدن آنشان، آنزان، شوشان، پارسوماش و آیاپیر می رسد.

شعر شناسنامه دار (مكتوب) این قوم اما، با بذری که "شاه میر" در دوره ی زندیه، سپس حسینقلی خان ایلخانی، ملای قلعه سردی و ملازلفعلی کرونی ـ درعصر قاجار و دوره ای تقریبا همزمان ـ در راستای نگهداری زبان کاشته بودند به فخامت و "بخت یاری " سر برآورد.

اندیشه ی خیامی ملازلفعلی و پختگی کلام او، قابلیت وظرفیت بالای زبان بختیاری را برای سرایش شعر به همسنگی و گرانسنگی زبان پارسی، نمایان ساخت، هرچند این قابلیت پیش تر و در سوگنواها ، عاشقانه ها، سروده های آیینی و رزمنامه ی قومی شاعران دیگر ـ که متاسفانه نامی از آنها را در چنته نداریم ـ تا حدودی آشکار شده بود.

پس از آن دوره ی آغازین، میرزا لطفعلی صیفوری، میرزا مراد پرچمی و مهراب بختیاری رگه های درخشانی از شعربختیاری را دراختیار دلسپردگان شعر بختیاری قراردادند، "کوته سروده های بختیاری " حسین پژمان بختیاری توان شعری ما را و گنجایش ظرف زبانی قوم فرهمند بختیاری را به بهترین وجه ممکن بازتعریف کرد.

داراب افسر، اِستین پایه ور بُهون شعری بختیاری را، بهانه ای برای پی ریزی کاخی بلند یافت و اوستادانه پیرنگ آن را ریخت. وی اگر چه در لایه های اشرافیت این قوم جای داشت؛ تکریم مردم عادی را جایگزین حس اشرافیت کرد و یادگاری جاودانه از شعر بختیاری بر "تراز ادبیات ایران" برجای نهاد.

نسل سوم بختیاری سرایان با چهره هایی چون شادروان قیصر امین پور، زنده یاد مراد دانشور، سیدعلی صالحی، یوسفعلی میرشكاك، عبدالعلی خسروی، داراب رئیسی، مرید محمدی، علی بُداغی ، هرمز علی پور، جواد خسروی نیا و قهرمان محمدی و ... با اینکه ابزار رسانه ای بیشتری در اختیار داشت در رویکردی پارسی گرایانه، بسآمد شعرخویش را تحت تاثیر یگانگی فرهنگ بختیاری و پارسی، برپارسی سرایی بنا نهاد.

شیرینی و جذبه ی این زبان بخت یار، ریشه های قومی ، مخاطب مشتاق و "شیر وشور مادری زبان بختیاری اما، طبع شان را با بختیاری سرایی به هیجان می آورد، صالحی ،امین پور، علی پور، بداغی، میرشكاك، مرید محمدی ودیگران که در فضای شعر فارسی خود را به جامعه معرفی کردند، تحت تاثیر همان شیر مادری زبان وشور و شیرینی آن ودر پاسخ به تشنه کامی بختیاران، همزبان با سروده های فخیم بختیاری هرچند اندک، اما گوهرهایی برآن افزودند.

شاعران دیگر این گروه همچون عبدالعلی خسروی، قهرمان محمدی، داراب رئیسی ، مراددانشور، جواد خسروی نیا و دیگران با گرایش بیشتر به بختیاری سرایی، کفه ی ترازو را به نفع شعر بختیاری سنگین کرده و کوشیدند که به درستی وپایداری، حلقه ی واسط نسل های پیشین ونسل جوان " بختیاری سرا" باقی بمانند تا رهپویان جوان، با اعتماد به نفس بیشتر، در سینه كش قله های شعر وادب بختیاری، به صعود بیندیشند.

فیض الله طاهری اردلی ، حسین حسن زاده رهدار و جبار رضایی که در زمره ی نسل میانی، بینابینِ پیش کسوتان حاضر و نسل جوان قرار دارند نیز دست به کاری سترگ زدند، اینان با جشنواراه های" تمداربیت "، "بنه وار" و "همدرنگ " مجال رونق و روایی شعر بختیاری را بیش از گذشته فراهم کردند، ناگفته پیداست، این رویكرد فرصت آفرین نخستین بار، با دور اندیشی و همت فیض الله طاهری در وارگه ادبی تمداربیت، تجلی یافت.

 به این نامها، باید نام اقبال صالحی، سردبیر پیشین ماهنامه كهرنگ را كه هم اینك دست به كار كنكره شعر مذهبی بختیاری است، افزود.

نسل پیوسته به نسل سوم كه به لحاظ برخورداری از تكنولوژی نوین رسانه ای، بهره مندی از داشته های پیشین و معرفت شناختی فرهنگ، درهم تنیدگی بیشتر با نسل سید علی صالحی ها دارد، تحت تأثیر حضور مستمر در لایه های گوناگون جامعه ی بختیاری برآورد سنجیده و درك درون فهمی از نیازهای فرهنگی، علمی، معیشتی، اقتصادی، بهداشتی، عاطفی، روحی و رفاهی بختیاری دارد از این رو با چهره هایی نظیر روشن سلیمانی، كوروش كیانی، فریده چراغی، داریوش مرادی، حیاتقلی فرخ منش و دیگران، با نگاه انتقادی به همه چیز، حتا به شعر خویش، درقلمرو شعرِ " سنتی" ، " نیمایی" و " شعرانثر " طبع آزمایی كرده و درهر سه قلمرو معیاری درست از شعر بختیاری به دست داده است.

نسل دیگر كه چهره هایی چون آرمان راكیان، وحید محمدی، ثریا داوودی حموله ، ربیع الله فرهمند و آرمان موری را در بر می گیرد، شتاب وعطش بیشتری برای پاسخ به نیازهای شعری جامعه و اغنای طبع پر جنب وجوش شعری خود دارد.
درهمین راستا باید افزود دفتر شعر " آرنگ ویر" كه جشنواره تمداربیت مهرماه امسال از آن رونمایی كرده است، یكی ازده ها رهآورد نازش خیز این نسل خوش قریحه است. رهاوردهایی كه ریشه در سلسله زحمات واهتمام پیشین دارد و دراثر دانایی ، ذوق وهمت جوانان دانش پذیر و جویای نام بختیاری ، نظایر آن ، درنوبت رونمایی است و شادبختانه، از این پس، پیشکسوتان باید تمدار رونمایی های بیشتر درتنند .

دربخش پایانی نوشتار، این "ویرآوری" بایسته می نماید:

الف)  این دسته بندی، از جهات گوناگون قابل بازنگری است، جزدرگروه نخست که درشمار محدوداند،گروه های بعدی را می توان به نام شاعران دیگر زینت داد، آوردن این نامها نمایه ای از نمونه هاست.

ب) نقش استاد آبهمن علاء الدین در ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در رهیافت به پردازش شعرناب بختیاری بی بدیل است ودر میان معاصرین جایگاه ایشان در صدر قراردارد.

ج)  ادیبان و شاعرانی همچون عباس قنبری ، كیانوش كیانی هفت لنگ، ظهراب مددی، اردشیر صالح پور، فریدون داوری و وحید خلیلی اردلی در حوزه ی آکادمیک بسترساز مقدمات تعالی شعر وفرهنگ قومی اند که باید قدرشان دانست وبرداشته هایشان تکیه زد.

د) این شعر است که هر ازگاه شمار درخوری را گردهم می آورد و دانشمندانی همچون پروفسور محمودصالح را، در بیشتر جشنواره های شعری، زینت جمع ما می كند، پس شعر، از این منظر، پژواك هیجار؛ برای هیاری (همیاری) و همدلی نیز هست.

ه) به رغم گرایش نوین و پرارج نو پردازان به نثر بختیاری، هنوز هم بار زبانی فرهنگ، بردوش شعر وموسیقی است و شعر همچنان درموسیقی سهم عمده ای دارد، پس توجه به شعر و موسیقی از بایستگی های امروزین ماست.

و) آنزان، نشر دنیای كتاب، ایل، نیوشه، جهانبین و چند كانون انتشاراتی دیگر، در سایه سار تناوری و پرباری درختان همین بوستان است كه سبد های رنگارنگ و پرمیوه ی شعر بختیاری را به مشتقان هدیه كرده و كتاب ارزشمند وكم نظیر گزیده ی شعر بختیاری به اهتمام شاعر پیشكسوت، قهرمان محمدی، از نتایج درخشان همین پرباری است.
ز)  از پردستاوردترین شاخه های فرهنگ بختیاری یكی هم موسیقی است كه به یاری یزدان جای دگر و مجالی دیگر بدان پرداخته خواهد شد.

ح) واژه " شعرانثر " را جایگزین "شعر بی وزن" كرده ام تا بارمعنایی و ادبی شعر منثور و آهنگین را داشته باشد.
ط) این تاریخچه، بررسی یا واکاوی، یا هرچه نامش نهید، كامل نیست؛ نیاز به ژرف نگری وفراخ نمایی بیشتر دارد، مَندیرم كه از سر لطف، با بینش والا، وکمال اندیشه ، آن را كامل كنید.


نوع مطلب : ایل بختیاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 11 آذر 1397 02:36 ب.ظ

Wonderful data. Thanks a lot.
cialis price in bangalore cialis canada on line viagra vs cialis vs levitra cialis vs viagra cialis qualitat click here to buy cialis only now cialis 20 mg does cialis cause gout generic cialis at walmart cialis prezzo al pubblico
یکشنبه 11 آذر 1397 02:57 ق.ظ

Incredible all kinds of superb material!
cialis from canada cialis online nederland recommended site cialis kanada cialis generico milano cialis generika no prescription cialis cheap cialis generico online where do you buy cialis recommended site cialis kanada cialis dosage amounts
شنبه 10 آذر 1397 02:59 ب.ظ

Regards, I like it.
cialis kaufen bankberweisung buy cialis online miglior cialis generico cialis y deporte cialis alternative generic cialis tadalafil how do cialis pills work cialis billig comprar cialis navarr tadalafil generic
جمعه 9 آذر 1397 03:13 ب.ظ

You explained that effectively!
cialis 20mg prix en pharmacie cialis 10mg prix pharmaci cialis for sale in europa generic cialis at walmart acheter du cialis a geneve cialis authentique suisse acquistare cialis internet cialis rckenschmerzen cost of cialis per pill order generic cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:26 ق.ظ

Thanks a lot. I appreciate it!
precios cialis peru cialis professional from usa rx cialis para comprar cialis kaufen wo cialis online holland wow look it cialis mexico cialis manufacturer coupon wow look it cialis mexico 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg scheda tecnica
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:32 ق.ظ

You said it perfectly.!
prezzo cialis a buon mercato cilas only best offers 100mg cialis we choice cialis uk safe site to buy cialis online we like it safe cheap cialis are there generic cialis buying cialis in colombia compare prices cialis uk when can i take another cialis
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:20 ب.ظ

Kudos. Valuable stuff!
levitra 10 mg prezzo vardenafil vardenafil levitra 20 mg levitra prices levitra 10 mg prezzo levitra 20mg buy levitra 10mg levitra 20 mg levitra online
سه شنبه 10 مهر 1397 12:11 ب.ظ

Awesome data. Regards!
online cialis cialis tablets australia cialis 5 mg schweiz cialis uk buy original cialis deutschland cialis online wow cialis tadalafil 100mg cialis sans ordonnance ou acheter du cialis pas cher cialis generico online
یکشنبه 8 مهر 1397 07:30 ق.ظ

Thanks a lot, Good information!
cialis taglich click now cialis from canada cialis cuantos mg hay buy cialis online cheapest generic cialis at walmart click now cialis from canada cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg buy cialis 05 order a sample of cialis
شنبه 31 شهریور 1397 09:11 ب.ظ

You have made your point!
viagra canadiense drugstore online reviews canadian pharmacy cialis northwestpharmacy prescription drugs without prior prescription drugs for sale in canada drugstore online reviews Northwest Pharmacy northwestpharmacy cialis canadian pharmacy
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:18 ب.ظ

You said it adequately..
cialis 05 wow cialis 20 cialis professional from usa 200 cialis coupon cialis generika in deutschland kaufen cialis generico online if a woman takes a mans cialis cialis tablets australia cialis en 24 hora where cheapest cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:43 ق.ظ

Incredible a good deal of wonderful facts!
cialis qualitat cialis lowest price online cialis cialis for sale south africa buying brand cialis online cialis usa cost generic cialis levitra viagra or cialis venta cialis en espaa side effects of cialis
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:38 ق.ظ

Whoa lots of excellent info.
pharmacy canada canada pharmacies account are canadian online pharmacies safe canadian drug store pharmacy canada online prescriptions canadian online pharmacies canada pharmacies rx from canada trust pharmacy of canada canada online pharmacies for men
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:48 ق.ظ

Position very well regarded!.
viagra pharmacy viagra sildenafil price uk sildenafil buy online buy real viagra online without prescription buy viagra with prescription cheapest viagra online pharmacy cost of viagra buying online viagra viagra to buy online safe place to buy viagra online uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:58 ب.ظ

You actually mentioned that very well.
cialis ahumada cialis generic availability buy cialis online only now cialis for sale in us buy original cialis tadalafil 5mg cialis et insomni cialis coupons printable wow cialis tadalafil 100mg acheter cialis meilleur pri
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:06 ق.ظ

Reliable information. Cheers.
cialis patent expiration cialis name brand cheap import cialis cialis diario compra tarif cialis france click here to buy cialis cialis side effects where cheapest cialis we like it cialis soft gel cialis professional from usa
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:56 ب.ظ

Thanks. A lot of stuff.

cialis generico postepay cialis baratos compran uk cialis 05 free generic cialis cialis tablets for sale cialis therapie cialis tablets for sale buy cialis online nz cialis tadalafil online tarif cialis france
دوشنبه 22 مرداد 1397 06:57 ب.ظ

Awesome tips. Thanks!
tadalafil generic tadalafil generic cialis flussig we use it cialis online store cialis farmacias guadalajara buying brand cialis online cilas prices on cialis 10 mg cialis authentique suisse cialis for daily use
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:09 ق.ظ

You explained that superbly!
cialis wir preise click now buy cialis brand cialis soft tabs for sale when will generic cialis be available cialis authentique suisse cialis generico milano cialis with 2 days delivery cialis ahumada pastillas cialis y alcoho buy cialis online nz
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:51 ق.ظ

Truly quite a lot of terrific information.
cialis billig cialis generisches kanada we like it safe cheap cialis cheap cialis cialis sicuro in linea tesco price cialis preis cialis 20mg schweiz acquisto online cialis cialis purchasing cialis 5 mg para diabeticos
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:26 ب.ظ

Whoa loads of awesome information!
generic cialis with dapoxetine overnight cialis tadalafil 40 mg cialis what if i take free generic cialis cialis generico milano cialis cost cialis efficacit cialis professional yohimbe cialis side effects we choice cialis pfizer india
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:40 ق.ظ

Thanks a lot, A good amount of posts.

buy pfizer viagra online i want to buy viagra online buy viagra cheaply sildenafil uk can you buy viagra at cvs buying viagra online were to buy viagra buy viagra in store usa online pharmacy how do i get viagra with a prescription
شنبه 18 فروردین 1397 02:52 ق.ظ

Amazing all kinds of helpful knowledge.
venta cialis en espaa costo in farmacia cialis cialis 5 mg funziona cialis kaufen wo venta de cialis canada cialis online deutschland cialis from canada cialis online holland buy cialis online cheapest cialis cipla best buy
شنبه 4 فروردین 1397 01:10 ق.ظ

Kudos! An abundance of posts!

when will generic cialis be available best generic drugs cialis ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg buy click now buy cialis brand cialis generico postepay online cialis canadian cialis cialis 100mg suppliers low cost cialis 20mg
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:31 ق.ظ

Regards! Excellent stuff!
cialis name brand cheap pastillas cialis y alcoho tarif cialis france cialis kamagra levitra cialis for daily use warnings for cialis cialis for sale south africa fast cialis online we use it cialis online store cialis generico in farmacia
جمعه 17 آذر 1396 11:37 ق.ظ
Great delivery. Solid arguments. Keep up the good spirit.
جمعه 17 شهریور 1396 09:45 ق.ظ
Thanks a lot for sharing this with all of us you actually realize what
you're talking approximately! Bookmarked. Kindly also visit my site =).
We could have a link change contract between us
چهارشنبه 18 مرداد 1396 06:18 ب.ظ
Hey there would you mind stating which blog platform you're working with?
I'm looking to start my own blog soon but I'm having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something unique.

P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:07 ق.ظ
Outstanding quest there. What happened after? Good luck!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
a href="http://www.ehda.ir">


دریافت كد ساعت